Bläddrar: Arbetsmiljöverket

Användningen av robotar har exploderat i Sverige. Samtidigt är det brist på adekvata utbildningar och regelverk för hanteringen av vissa av dem. Nu visar statistik att antalet allvarliga olyckor ökat.