Bläddrar: Almi

Almi Invest investerar tre miljoner kronor i Simplex Motion, ett Göteborgsbolag som utvecklar och säljer en ny energieffektiv typ av servomotor. I emissionen på totalt sex miljoner kronor deltar även privata investerare, bland andra Lindeblad Ventures. Investeringen ska gå till produktutveckling och förstärkt försäljning.