Bläddrar: AI

Artificiell intelligens (AI) eller maskinintelligens är förmågan hos datorprogram och robotar att efterlikna människors och andra djurs naturliga intelligens. Främst kognitiva funktioner såsom förmåga att lära sig saker av tidigare erfarenheter, förstå naturligt språk, lösa problem, planera en sekvens av handlingar och att generalisera.

Efterfrågan på snabbare leveranser och leveranser samma dag av varor och tjänster tänjer på resurserna och ökar komplexiteten i försörjningskedjan. Dessutom bidrar kommersiella fordon till de redan ökande koldioxidutsläppen. Nedan delar TCS med sig av insikter om hur AI kan hjälpa företag inom transport och logistik att förbättra både lönsamhet och hållbarhet.

Företaget Zimply utvecklar AI-assistenter som automatiserar monotona uppgifter och avlastar personal. Nu växer bolaget med en rutinerad investerare och en ny världsledande kund. Innovationsföretaget Zimply fortsätter att attrahera nytt kapital.

Lomma-företaget Sticker App gör en spännande resa genom processen att utveckla och implementera AI-lösningar i sin verksamhet. För att maximera potentialen och nå ny nivå i effektivitet och konkurrenskraft har företaget fått expertishjälp av Mobile Hights via ett Eu-finansierat projekt.

Fem tekniktrender som förvänts slå igenom under 2023 har kartlagts av management- och teknikkonsultföretaget BearingPoint. Trenderna spås förändra verksamheter i företag i en positiv riktning.

Industriell internet of things (IIoT) har kraftigt förenklat uppkopplingen av maskiner. Dessutom möjliggör artificiell intelligens (AI) automatiska beställningar av service, reservdelar och förbrukningsmaterial. Systemen vet exakt vilken maskin, modell och version som har vilka behov. Problemet är dock att många maskintillverkare, som är mekaniska i grunden, ger sig på att bygga egna IIoT-lösningar.  – Det svåraste är att göra bra mjukvara. Statistik visar tyvärr att IIoT-projekt fallerar med hiskeliga 76 procent, säger Johan Nilsson, CEO på Connectitude AB.

Robothunden Spot fortsätter att bryta ny mark på LKAB. Ett av många användningsområden är räddningsuppdrag, vid till exempel rökutveckling under jord, rapporterar LKAB.
– Nästa steg är att koppla upp Spot på LKAB:s nätverk. Då kan roboten arbeta på distans, säger Nikolaos Petropoulos, förste forskningsingenjör vid avdelningen för Teknik- och processutveckling på LKAB.

I ett gemensamt projekt ska Somas tillsammans med konsultbolaget Afry undersöka möjligheter att använda AI och maskininlärning för att prediktera underhåll, rapporterar Somas. Finansiering av detta projekt har beviljats av Vinnova. Somas del av arbetet kommer att utföras inom ramen för de pilotprojekt som pågår med fjärrassistans. Afry kommer in som konsulter. Syftet är att utreda möjligheterna att använda insamlade sensordata för preventivt underhåll, men Somas vill även presentera färdplan för fortsatt arbete inom detta område.

ABB och Covariant samarbetar om integrerade AI-robotlösningar, rapporterar ABB. Startup-företaget Covariant från Silicon Valley har vunnit ABB:s globala tävling om att hitta en AI-partner för samutveckling av intelligenta robottekniker. Covariant har utvecklat en AI-programvara som möjliggör för ABB att lansera en helt autonom griplösning.Den första AI-lösningen för logistik har redan installerats och är under inlärning vid Active Ants expedieringscenter för e-handel i Nederländerna.