Bläddrar: AGW Electronics

Genom sitt brittiska dotterbolage ETAL Ltd. har KAMIC Group förvärvat samtliga aktier från säljarna Nigel Godwin, verkställande direktör för AGW Electronics, samt Tony Godwin, Anette Godwin och Sara Boulton.