Bläddrar: Afry

Teknikkonsulten Afry har förvärvat Suunnittelukide Oy, ett finskt bolag som erbjuder tjänster inom brodesign och avancerade konstruktionslösningar. Med detta förvärv…

Afry blir ingenjörspartner i Metsä Fibres nya bioproduktfabrik i Finland. Afrys kontrakt omfattar projektledningstjänster, detaljprojektering för samtliga tekniska och digitaliseringstjänsterna…