Bläddrar: Afry

Idag pratas det mycket om att datadrivna processer kan optimeras med hjälp av AI. Men få har tagit steget fullt ut. Teknikföretaget Afry går i bräschen genom att applicera AI på aluminiumtillverkaren Hydro Extrusion Swedens produktionsdata.

Vinnare av stora teknikpriset 2022: Roslagsvatten

Roslagsvatten bygger Sveriges första intelligenta vattensystem. Stora investeringar görs för att alla komponenter i det intelligenta systemet ska vara kompatibla med varandra. Ny teknik från bland annat Schneider Electrics och spetskompetens från Afry bidrar till att förverkliga visionen.

Teknikkonsulten Afry har förvärvat Suunnittelukide Oy, ett finskt bolag som erbjuder tjänster inom brodesign och avancerade konstruktionslösningar. Med detta förvärv…

Afry blir ingenjörspartner i Metsä Fibres nya bioproduktfabrik i Finland. Afrys kontrakt omfattar projektledningstjänster, detaljprojektering för samtliga tekniska och digitaliseringstjänsterna…

Ett tvärfunktionellt team har jobbat målmedvetet för effektivare montering. Mitt i, och kanske den tilltagande svenska oron för spridning av coronaviruset till trots, genomfördes prisceremonin för det 19 Monteringspriset. Priset delades ut under den traditionella konferensen  Monteringskonferens som arrangerades av Svenskt Monteringsforum  i Stockholm den 11 mars. Priset tilldelas en person eller grupp av personer som utvecklat organisation, produkt, system, teknik, metod, verktyg eller någon annan form av hjälpmedel, som utgör ett föredöme och bidrar till utvecklingen inom monteringsområdet.Svenska Monteringspriset 2020 har tilldelats Fredrik Skogqvist och Kristoffer Källgren, Scania, Staffan William Olsson, Sigma Group och Alexander Lindqvist, Afry.