Bläddrar: Advenica

Advenica, den svenska leverantören av cybersäkerhetslösningar, rekryterar Annika Freij som ny CFO. Annika Freij kommer att ha det övergripande ansvaret för bolagets finansiella strategi och styrning och kommer ingå i Advenicas ledningsgrupp.

Advenica har fått ett forskningsuppdrag inom ett forskningsprojekt kallat ”Stöd till Forskning och Teknik Kryptologiska funktioner” från en svensk kund inom offentlig sektor. Uppdraget kommer att ske under 2023.