Bläddrar: Advenica

Advenica har fått ett forskningsuppdrag inom ett forskningsprojekt kallat ”Stöd till Forskning och Teknik Kryptologiska funktioner” från en svensk kund inom offentlig sektor. Uppdraget kommer att ske under 2023.