Bläddrar: Addtech

Addtech Industrial Process, ett affärsområde inom Addtechkoncernen har förvärvat nya bolag. I början av sommaren föptes samtliga aktier i KZ-gruppen, en leverantör av komponenter, utrustning och lösningar för vattennätet samt rening av vatten och avloppsvatten, vilket minskar vattenläckage och odebiterad vattenförsörjning och kontrollerar dricksvattenkvaliteten.

De primära marknaderna är Sverige och Norge. Vidare har Addtech tecknat avtal om förvärv av 90 procent av aktierna i Finnchain Oy, verksamt inom design, tillverkning och leverans av kedjedrivna slamtransportsystem som optimerar rengöring av avloppsvatten och avsaltning av havsvatten. Primära marknader är Norden, Sydeuropa och Asien.