Bläddrar: Addtech

Det Addtech-ägda företaget Eltech Solutions har öppnat en filial i Sverige. Med fokus på att erbjuda en mångfald av lösningar inom industriell automation vill företaget positionera sig som en mångsidig partner för företag inom olika sektorer.

Addtech Industrial Process, ett affärsområde inom Addtechkoncernen har förvärvat nya bolag. I början av sommaren föptes samtliga aktier i KZ-gruppen, en leverantör av komponenter, utrustning och lösningar för vattennätet samt rening av vatten och avloppsvatten, vilket minskar vattenläckage och odebiterad vattenförsörjning och kontrollerar dricksvattenkvaliteten.

De primära marknaderna är Sverige och Norge. Vidare har Addtech tecknat avtal om förvärv av 90 procent av aktierna i Finnchain Oy, verksamt inom design, tillverkning och leverans av kedjedrivna slamtransportsystem som optimerar rengöring av avloppsvatten och avsaltning av havsvatten. Primära marknader är Norden, Sydeuropa och Asien.