Bläddrar: Adaxis

Stilride inleder ett samarbete med fransk-svenska Adaxis. Målet är att vidareutveckla och finjustera den mjukvara som Stilride använder när de böjer och viker stålplåt i en origamiliknande process. Genom samarbetet kan fler delar tillverkas lokalt vilket är ett stort steg mot målet med lokala mikrofabriker.