Bläddrar: 5G

3G- och GSM-näten är på väg att bli utdaterade. När 5G nu byggs inte bara ut för att framtidssäkra utan kan också avhjälpa problem med hög strömförbrukning och växlande prestanda. 5G-näten konsumerar mindre ström än 3G, samtidigt som de erbjuder högre hastighet. Så det är hög tid för de flesta organisationer att byta teknik.

Realtidskapabla 5G-celler med integrerade randservrar utgör en nyckelteknologi för att möjliggöra en digital transformation som öppnar upp för en hel mängd nya möjligheter för applikationer inom IIoT, Industry 4.0 och kritiska infrastrukturer.

Telia lanserar sitt kärnnät för 5G i Finland– det första kommersiellt tillgängliga mobilnätet för 5G SA i Norden och Baltikum. Den nya arkitekturen för 5G SA möter alla de krav på nätkapacitet och svarstider som nya applikationer i nätet kräver och gör det möjligt för företag och aktörer inom offentlig sektor att skapa privata nätverk, implementera applikationer för fjärrstyrning och att införa ytterligare automatisering inom industrin.