Bläddrar: 3D Print

FFF, eller 3D-printing, är ett samlingsnamn som åsyftar en rad olika tekniker. Enligt ASTM så kan man dela in dessa i sju huvudgrupper; vat polymerization, material extrusion, material jetting, binder jetting, powder bed fusion, directed energy deposition, och sheet lamination. Teknikerna saknar generellt sett svenska översättningar.

 

Källa: Wikipedia

3D printmarknaden växer snabbare än förväntat och beräknas uppgå till drygt 57 miljarder dollar i slutet av 2028. Populäraste 3D print-tekniken i Norden är FDM (Fused Deposition Modelling) med 67% och minst använd är SLA (Stereolitografi) med 7%.

SSAB tar ett steg in i den additiva tillverkningsbranschen (3D printing), rapporterar SSAB i en kommuniké. Investeringen är värd cirka 20 miljoner kronor och produktionen planeras vara igång under andra kvartalet 2021. Produkten är ett metallpulver som tillverkas av SSAB-stål och kan användas i 3D printrar för att tillverka olika konstruktionsdetaljer. Produktionsanläggningen för pulvret är en gas-atomiseringsenhet där man smälter stålet och sedan skapar ett pulver med hjälp av gas. Traditionellt används oftast ett stort metallblock som man antingen CMC-fräser eller svarvar fram en produkt från. Med 3d printing får man designfrihet, snabbhet och möjlighet till nya och innovativa konstruktionslösningar.