Bläddrar: 3D-mätningar

SurfaceCONTROL 3D 3500 är en ny generation 3D-mätningar med hög precision från Micro-Epsilon. Denna D3 fringe light sensor är anpassad för automatiserad inline geomteri, form och ytinspektion på diffusa reflekterande ytor. På bara 0,2 sekunder ger den kompletta 3D-bilder, ögonblicksbild med stort mätområde och micrometernoggrannhet.