SWIRA – Swedish Industrial Robot Association

Swedish Industrial Robot Association SWIRA  är en etablerad branschförening inom robotik och robotautomation verksam sedan 1980.

Vi vill stimulera och öka användningen av robotar och robotautomation och vara ett samlande forum för alla intressenter inom svensk robotik. Spridning och rätt användning av industrirobotar och servicerobotar är nödvändigt för att behålla konkurrenskraften i svensk tillverkningsindustri.

Vi representerar branschen vid kontakter med såväl nationella som internationella myndigheter och organisationer.

Föreningen skall även främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att marknadsföra medlemmarnas teknologier och produkter. Det gör vi vid seminarier, konferenser, och andra branschaktiviteter slutligen så skall vi verka för att öka intresset för Robotik och Robotautomation hos ungdomar.

Fakta

SWIRA – Swedish Industrial Robot Association

Adress

SWIRA - Swedish Industrial Robot Association

Kontakt

Ove Leichsenring

Adress
Telefon: 0705344913
E-post: ove@swira.se