Carlo Gavazzi

Global närvaro

Carlo Gavazzi är ett internationellt teknikföretag som utvecklar, tillverkar och marknadsför elektriska automationskomponenter. I våra fabriker tillverkas produkter för de globala marknaderna inom industri och fastighetsautomation. Våra fabriker som finns i Italien, Litauen, på Malta och i Kina är ISO90001-certifierade.

Våra produkter marknadsförs i Europa, Nord Amerika och i Asien av 22 st helägda försäljningsbolag och cirka 60 st fristående distributörer. Förutom det så utvecklar och tillverkar Carlo Gavazzi signalsystem och säkerhetsreläer för järnvägsapplikationer.

Carlo Gavazzi erbjuder produkter som sensorer, övervakningsreläer, tidreläer, energimätare, analysatorer, solid-state reläer, mjukstartare, säkerhetsprodukter och bussystem.

Typiska kunder är de som tillverkar olika typer av maskiner (OEM). Våra produkter används i maskiner för förpackningar, plast, lantbruksmaskiner, livsmedelsproduktion, transportörer, materialhantering, portar, hissar, ventilation och pumpar. Viktiga kunder är också skåpbyggare, elgrossister och elinstallatörer.

Fakta

Carlo Gavazzi

Adress

Carlo Gavazzi
Västra Kyrkogatan 1
652 24
KARLSTAD
Sverige
Telefon: 054 - 85 11 25
Org.nummer: 556183-8227

Kontakt

Adress
Sverige