Automation Region

Vi är Automation Region

Svenska företag är beroende av smarta automationslösningar för att stärka sin konkurrenskraft på en global marknad och ställa om till en mer hållbar tillväxt. Automation Region skapar förutsättningar för automationstillämpningar i världsklass och bidrar till att öka förståelsen kring utvecklingen inom automationsområdet.

Automation Region består av tre delar – en ideell förening med drygt 150 medlemmar och partner, ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning samt en centrumbildning vid Mälardalens högskola.

Finansieringen under 2020 kom till största del från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova i form av Vinnväxtprogrammet. Utöver det finansieras verksamheten med medlemsavgifter samt med medel från offentliga regionala och nationella aktörer.

Fakta

Automation Region

Adress

Automation Region
Kopparbergsvägen 10
VÄSTERÅS
SVERIGE

Kontakt

Adress
SVERIGE