Bläddrar: Ledare

Det är dags att summera året som vi nu lägger bakom oss. Pandemin följde med in även i detta år och orsakade fortsatta svårigheter för branschen. Komponentbrist, långa leveranstider och personalbrist är bara några av problemen. Själv har jag liknat pandemin med en fallande aktiebörs – alla dras med i fallet.