Dag: 5 juni 2024

Trots en fortsatt lågkonjunktur visar nya prognoser från Teknikföretagen och Industriarbetsgivarna på en försiktig förbättring. Med en sänkning av styrräntan och lägre inflation ser svensk ekonomi ljusare ut mot slutet av 2024, men full återhämtning väntas först 2025.