Dag: 20 november 2023

Det har blivit allt vanligare de senaste åren att företag uppger att bristen på kompetens utgör ett stort problem eller att det kommer utgöra ett stor problem.