Dag: 8 juni 2023

Tillsammans med Lunds Universitet, Beammwave, Ericsson, Saab och Syntronic leder
Advenica ett nytt forskningsprojekt med stöd av Vinnova. Projektet har fått namnet ”Säkra system med komponenter från osäkra tillverkningskedjor”.