Bläddrar: smart factory

Automation anses vara nyckeln till att ta hem samt behålla produktionen i Sverige. Men det är långt ifrån alla små- och medelstora företag som har de ekonomiska musklerna som krävs för att automatisera sin tillverkning. Malmöbaserade Smart Factory by Odigo har lösningar som sänker investeringströskeln för företag med begränsad budget.