Bläddrar: KMK Instrument

Artificiell intelligens (AI) kan beskrivas som algoritmer ihop med mjukvara. Det finns många industriella tillämpningar där AI kan användas, bland annat för avsyning.