L

Automation bearbetar, strukturerar och presenterar relevant information för sina läsare. Fokus ligger på produktionsteknik som förbättrar, förenklar och effektiviserar.

Automation mediaplan 2019 s1

Tidningen Automation skriver om den nya industritekniken; som industri-IT, fältbussar, styrning med persondatorer, sensorer, drivsystem, smarta instrument, robotutvecklingen men också om kvalitetssystem, nya arbetsmetoder och kopplingen mellan produktion och företagets affärsdel.
Prenumerad och tryckupplaga: 8300 ex.
Annonserar du i varje nummer når du 72 000 nyckelpersoner inom automation *

Orvesto Näringsliv 2017 ackumulerad räckvidd

Automations läsare

Automations läsare är, systemintegratörer, IT- och systemproduktionstekniker, VD och företagsägare, produktionstekniska chefer, instrumenttekniker, processingenjörer, drifts, maskin- och underhållschefer, konsulter. 

Branscher

Läsarna finns inom flera branscher. Allt från svensk kärnindustri till livsmedel, VA, värme, el, fastighet och transport.

Automation Online

Automations läsare online följer utvecklingen när det gäller industriell automation, modern produktionsteknik och nya systemlösningar. Här kan besökaren också läsa information från Instrumenttekniska Föreningen(ITF), hitta utbildningar samt söka leverantörer i Automations övergripande branschsammanställning.

Automation Nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev har blivit en stor succé! För läsare som vill ha information direkt i sin mail är vårt nyhetsbrev det givna valet. Här får man ett axplock av aktuella och intressanta händelser inom automationsbranschen. Nyhetsbrevet distribueras tisdagar ojämna veckor.

Chefredaktör 

 Annonsbokning och information:

Johan Sund
Tfn: 08-514 934 15
Mobil: 070-454 89 91 
E-post j 

Katarina Ungman 
Tfn: 08-514 934 72
Mobil: 0708-29 97 27
E-post

 

 Ladda ner våra mediaplaner här: 

pdfAutomation_mediaplan_2019.pdf

pdf2018 Automation mediaplan1.03 MB

Get our English version
pdf2018 Automation mediaplan English1.02 MB