Bläddrar: Cyberattacker

Tillverkningsindustrin har blivit en primär måltavla för cyberattacker. Enligt den senaste rapporten från NTT Security är denna bransch den mest utsatta för cyberbrott. För att förstå varför detta är fallet och vilka åtgärder som kan vidtas för att minska risken, har vi intervjuat Fredrik Olsson, expert på cybersäkerhet vid NTT Security.