Bläddrar: Afry|Alexander Lindqvist|Fredrik Skogqvist|Kristoffer Källgren|Monteringspriset2020|Scania|Sigma Group|Staffan Wiliam Olsson

Ett tvärfunktionellt team har jobbat målmedvetet för effektivare montering. Mitt i, och kanske den tilltagande svenska oron för spridning av…