Sveriges mätföretag

Företag
Acceleration, Vibration
Bildbehandling
Kraft, Vikt
Flöde - Gas
Flöde - Vätska
Kemiska instrument
Motorstyrning
Nivå
Närvaro
Position, Vinkel
Temperatur
Tryck
Datainsamling
Kalibrering
PC-Program
PC-Kort
Övrigt
Specialitet
F
Datakommunikation och lagring av mätdata med inriktning på Modbus och M-bus.
F
Analys och visualisering för produktionsoptimering, TAK-mätning.
F
F
F
F
F
F
F
F
Signalnehandling till processindustri och automation.
FP
FP
Utrustning för typtestning, test och simulering. Partner till National Instruments.
Mätning av vätskeflöde.
P
P
P
Övervakning av cylindertrycket i dieselmotorer och andra motorer.
FP
FP
FP
FP
Industridatorer, robusta handterminaler samt givare.
FP
FP
FP
Dimensionsmätning.
FP
P
Utrustning för vattenbehandling.
FP
P
Instrument för livsmedelstillverkning, kemi- och läkemedelsindustrin.
FP
FP
FP
FP
FP
FP
Provning av produkttålighet.
F
F
F
Elprodukter för krävande miljöer och tillämpningar.
F
EX-klassad utrustning.
F
F
F
F
F
Reglerventiler, regulatorer och mätinstrument.
F
F
F
F
F
F
F
Givare, elmotorer och drivsystem, vatten-i-oljasensor.
F
F
F
F
F
Reglerventiler.
F
F
F
Mätinstrument för läkemedels- och livsmedelstillämpningar som kräver aseptisk installation.
F
F
F
Bandvågar samt massflödesmätare för fasta material.
F
F
F
F
F
F
FP
Statisk elektricitet, nivåmätning, PLC:er och datanät.
F
F
F
F
Flödesmätare för luft och gaser, stoftmätare.
F
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
Mätning av position, avstånd, profil, dimension. Mätningar med hög upplösning.
F
F
F
F
F
F
F
F
F
Sensorer, säkerhet, pulsgivare och auto-ID.
F
FP
FP
FP
F
FP
F
F
FP
Industriautomation och processinstrument.
F
F
Flödesmätare för vätskor.
F
Kommunikation, övervakning och styrning inom eldistribution, VA, olja-gas mm.
F
F
FP
Automation, pneumatik och eldrift.
FP
FP
Tillståndskontroll, stötpulsmätning.
F
P
Höghastighetspyrometrar för bl a laserhärdning och plastsvetsning.
FP
FP
FP
Värmekameror och eldstadskameror.
F
Tryckmätare, trycktransmittar, tryckförmedlare och digitala tryckmätare.