Sveriges mätföretag

Företag
Acceleration, Vibration
Bildbehandling
Kraft, Vikt
Flöde - Gas
Flöde - Vätska
Kemiska instrument
Motorstyrning
Nivå
Närvaro
Position, Vinkel
Temperatur
Tryck
Datainsamling
Kalibrering
PC-Program
PC-Kort
Övrigt
Specialitet
FP
FP
Vakuumutrustning
FP
FP
Dimensionsmätning i verkstadsmiljö.
FP
FP
FP
FP
FP
FP
P
FP
FP
Kamerabaserade mätsystem för krävande miljö i process- och verkstadsindustri.
FP
FP
FP
Dataloggning, testbänkar och kontinuerlig vibrationsövervakning.
FP
F
F
Processventiler och processautomation.
F
F
FP
Industriell vägning och datainsamling
F
F
F
F
F
P
Telemetri, industriell mätteknik och töjningsgivare.
F
F
F
Mätning av låga tryck och flöden.
P
P
P
P
P
P
P
P
Sensorer till bland annat mätinstrument plus kablage och ingjutningar.
P
FP
FP
P
FP
FP
FP
Dataloggar med GPS och GPRS-kommunikation, mätdata på Internet.
F
F
F
Leverantör av kabel och elkomponenter med möjlighet till kundanpassning.
FP
FP
Mätdon för kontroll och kvalitetssäkring i industrin.
FP
FP
F
F
F
Instrumentering för kommunal VA och industriell utsläppskontroll.
F
F
Hitta och plocka bort främmande föremål ur ett materialflöde.
FP
FP
FP
FP
FP
Trådlösa mätsystem för uppriktning av bergborrmaskiner.
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
Automatiserade testsystem.
F
F
F
F
F
Kundanpassade lösningar för vägning och mätning i tuffa miljöer.
FP
FP
F
Rullningslager, transmissioner och tätningsteknik.
F
F
F
F
F
FP
P
FP
FP
FP
FP
Mätning av temperatur, fukt, tryck, flöde samt gasanalys. Ackrediterat kalibreringslab.
FP
Lösningar för oförstörande provning med ultraljud, eddyströmmar mm.
F
Datainsamling och analys av processdata.
FP
Industriell bildanalys.
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
Marknadsför och säljer komponenter för industriautomation.
FP
FP
Material- och vätskeanalys.
FP
FP
FP
F
F
F
FP
P
Mätning av nivå, tryck och flöde samt system för vätske- och gasanalys.
F
F
Avsyning och mätning med visionsteknik.
F
F
FP
F
F
F
F
F
Mätning av nivå, flöde, tryck och temperatur samt vätskeanalys och linjära ställdon.
F
P
FP
FP
FP
Fast och portabel i rökgasanalys, flamvakter.
FP
FP
FP
F
F
F
F
F
Ventilstyrning, gasvarnare och tryckmätning.
F
F
FP
FP
FP
Egen tillverkning av temperaturgivare med tillbehör.