Sveriges mätföretag

Företag
Acceleration, Vibration
Bildbehandling
Kraft, Vikt
Flöde - Gas
Flöde - Vätska
Kemiska instrument
Motorstyrning
Nivå
Närvaro
Position, Vinkel
Temperatur
Tryck
Datainsamling
Kalibrering
PC-Program
PC-Kort
Övrigt
Specialitet
Bestämning av rätt smörjmedel, rätt smörjintervall och rätt mängd.
F
F
FP
F
FP
FP
FP
FP
Processmätteknik, ventiler och automation.
F
F
F
F
F
F
F
F
Industriell automation.
FP
FP
P
FP
FP
FP
Kompletta system för mätning av töjning, kraft, vikt, vridmoment, tryck och läge.
F
F
FP
P
Mät- och styrsystem för verktygsmaskiner och automation.
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
P
Givare.
F
F
F
F
F
F
F
Lägesgivare.
FP
FP
FP
FP
System för industriell dimensionsmätning plus eftermarknad och tjänster.
FP
F
F
F
F
F
F
F
F
F
Överordnad processtyrning.
F
F
F
F
F
F
F
FP
F
Beröringsfri mätning.
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
Automationssystem med givare och styrsystem.
FP
FP
FP
Optisk kontroll av mått och ytor.
F
F
FP
FP
P
FP
Termometrar för VVS och industri, termostater, flödesvakter, syrgasmätare och pH.
FP
Industriell temperaturmätning.
F
F
F
F
F
Anpassade och snabba leveranser.
P
P
FP
P
FP
FP
Test- och mätinstrument samt kalibrering.
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
P
FP
FP
FP
Dataloggar, trådlös mätning, analys via mobil och PC.
P
P
P
FP
FP
Utrustning och programvara för kalibrering.
FP
FP
FP
Kalibrering av tryck, temperatur och el plus Hart, Profibus och Foundation Fieldbus.
P
FP
Mätutrustning för fordon.
FP
FP
FP
FP
FP
Mät- och reglerteknik.
F
P
Materialprovning inom bilsmide, stil och ytbehandlingskontroll.
FP
FP
Instrument och givare för temperaturmätning.
P
FP
FP
FP
FP
P
Mätinstrument för klimat och ventilation.
F
FP
F
FP
F
FP
FP
FP
Mätkedjor inom kraft, tryck, moment och acceleration samt elpressar.
FP
FP
FP
FP
FP
FP
Massflödesmätning av gaser, flödesmätning av vätskor i VA-nät, processmätning.
F
F
F
F
Nivågivare för höga tryck och temperaturer. Anpassningar för process och maskin.
F
F
F
F
F
FP
FP
Flödesmätare, centralsmörjningssystem, analys av olja i vatten.
FP
FP
Kulörkontroll, kvalitetskontroll och färgstyrning.
FP
FP
F
FP
F
F
F
F
F
FP
Varvtalsmätning och övervarvsskydd, kundanpassade kraftgivare.
FP
FP
F
Väderstationer.