Sveriges mätföretag

Företag
Acceleration, Vibration
Bildbehandling
Kraft, Vikt
Flöde - Gas
Flöde - Vätska
Kemiska instrument
Motorstyrning
Nivå
Närvaro
Position, Vinkel
Temperatur
Tryck
Datainsamling
Kalibrering
PC-Program
PC-Kort
Övrigt
Specialitet
Maskinsäkerhet, helhetslösningar och utbildning.
FP
FP
FP
FP
FP
Utrustning för mätning, styrning och reglering samt övervakning med larm.
FP
FP
FP
FP
Canbus- och mätsystem för elektroniska styrenheter och fordon.
Oförstörande skadedetektering med NAW-teknik.
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
Mätutrustning för ljud och vibrationer, datainsamling samt bildbehandling.
FP
FP
FP
FP
F
Mätning och positionering av rörelse i maskiner.
F
F
F
Larm och säkerhet, Mobildata, Säker kommunikation, IOT.
FP
Störningsuppföljning, beräkning av TAK-värde.
F
F
FP
F
FP
FP
F
Atex-utrustning
FP
F
FP
FP
P
FP
FP
FP
FP
FP
FP
F
F
F
F
F
F
F
F
Armaturer till processindustrin samt värme och kyla.
FP
FP
Ventiler och instrument samt maskinövervakning.
F
Kompletta leveranser av industriell automation.
F
F
F
Industriell Automation.
P
P
P
P
P
Pneumatik.
F
F
F
F
F
Flödesmätning på vätska.
FP
FP
Produktionsuppföljning och stopptidsmätning.
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
Egen kundspecifik utrustning för mätning, styrning och reglering.
F
P
P
P
F
F
F
F
F
FP
P
Explosionsklassad teknik.
F
F
F
F
FP
F
F
F
F
FP
F
F
FP
Processautomation och signalomvandling.
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
Sensor, processinstrument och pulsgivare.
FP
FP
F
F
P
FP
P
Instrument för elkvalitet, termografi, jordfel, mätvärdesomvandlare, strömtänger.
FP
FP
Temperaturmätning på tappstråle.
FP
Säkerhetskritiska sensorer och system för vision samt databearbetning.
Konsistensmätning av pappersmassa.
P
FP
F
P
FP
FP
FP
FP
Processmätning, kalibrering, kalibreringsmjukvara samt utbildning.
Samla och visualisera produktionsdata i realtid.
F
F
F
F
F
Automationskomponenter som sensorer, kontrollreläer, mjukstartare och energimätare.
FP
FP
FP
Utrustning för produktionsmätning.
Radio- och datakommunikation
F
F
Fotoceller för smutsiga miljöer.
F
Säkringar, kraftmotstånd, elutrustning enl. nordamerikansk standard, flygplatsbelysning.