Pentronic

Specialitet:
Egen tillverkning av temperaturgivare med tillbehör.

Affärområden:
Mätföretag