Mikkelsen Electronics

Specialitet:
Sensorer till bland annat mätinstrument plus kablage och ingjutningar.

Affärområden:
Mätföretag