Metix

Specialitet:
Dataloggning, testbänkar och kontinuerlig vibrationsövervakning.

Affärområden:
Mätföretag