KH Instruments

Specialitet:
Instrument och givare för temperaturmätning.

Affärområden:
Mätföretag