Ferner Elektronik

Specialitet:
Mätinstrument för el, funktionsgeneratorer samt testsystem för bränsleceller.

Affärområden:
Mätföretag