Endress och Hauser

Specialitet:
Processinstrumentering för nivå, flöde, tryck, temperatur, analys och systemkomponenter.

Affärområden:
Mätföretag