Carlo Gavazzi

Specialitet:
Automationskomponenter som sensorer, kontrollreläer, mjukstartare och energimätare.

Affärområden:
Mätföretag