Sveriges automationsföretag

Företag
Styrsystem och regulatorer
Motordrifter och elmotorer
IndustriPC
Datorkort
Trådbundna nät
Trådlösa nät
Operatörsverktyg
Säkerhetsutrustning
Identifiering
Processventiler
Pneumatik
Elutrustning
Robotar och hantering
Monteringsutrustning
Program scada, HMI
Produktionsplanering
Underhallssystem
Affärssystem och CSM
CAD för produktion
Automationstjänster
Specialitet
0480-42 91 00
www.ventim.se
Ventiler, manöverdon och mätinstrument för flöde, tryck och nivå.
013-16 62 00
www.vtab.se
Vibrationsövervakning.
0321-355 35
www.visvalue.se
HMI och scada från Iconics, fastighetsautomation och produktionseffektivisering.