Sveriges automationsföretag

Företag
Styrsystem och regulatorer
Motordrifter och elmotorer
IndustriPC
Datorkort
Trådbundna nät
Trådlösa nät
Operatörsverktyg
Säkerhetsutrustning
Identifiering
Processventiler
Pneumatik
Elutrustning
Robotar och hantering
Monteringsutrustning
Program scada, HMI
Produktionsplanering
Underhallssystem
Affärssystem och CSM
CAD för produktion
Automationstjänster
Specialitet
08-500 014 50
www.tactile.se
Tillverkning och installation av kundanpassade industri-PC.
031-40 30 60
www.telefrang.se
Kundanpassade IO-moduler baserade på den egna Siox-bussen.
040-29 89 20
www.timemetrics.se
Utvecklar och marknadsför program för produktionsplanering.
044-24 67 00
www.tollo.com
Linjärenheter, ställdon och precisionsställdon.
08-653 32 09
www.tox.se
Pressar och plåtsammanfogning som bygger på el, pneumatik och hydraulik.
08-756 72 20
www.trelectronic.se
0532-60 78 00
www.transformatorteknik.se
Transformatorer och induktiva komponenter.
0370-828 00
www.troax.com
Maskinskydd runt farliga maskiner.
010-447 16 00
www.turck.se
Sensorer, givarkablage, fjärr-IO, RFID, visionsystem och Atexsensorer.