Sveriges automationsföretag

Företag
Styrsystem och regulatorer
Motordrifter och elmotorer
IndustriPC
Datorkort
Trådbundna nät
Trådlösa nät
Operatörsverktyg
Säkerhetsutrustning
Identifiering
Processventiler
Pneumatik
Elutrustning
Robotar och hantering
Monteringsutrustning
Program scada, HMI
Produktionsplanering
Underhallssystem
Affärssystem och CSM
CAD för produktion
Automationstjänster
Specialitet
033-23 34 40
www.ocs.se
Hängtransportörsystem för produktion, lager och distribution.
08-767 76 57
www.odencontrol.se
Starka och snabba elektriska ställdon med hög precision.
08-564 808 40
www.omniprocess.se
Instrument för tryck, nivå, flöde och temperatur samt analys av gaser och vätskor.
08-632 35 00
www.industrial.omron.se
Komponenter och system för industriell automation.
08-756 47 70
www.opensystems.se
Integration av system för tredimensionell elektroniktillverkning.
0768-99 93 30
www.opiflex.se
Automation med mobila robotar, automatisering av tillverkning i små serier.
08-632 66 50
www.optiscangroup.com
Röstbaserad lagerhantering.
08-705 25 00
www.optonova.se
Visionsystem för avsyning.