Sveriges automationsföretag

Företag
Styrsystem och regulatorer
Motordrifter och elmotorer
IndustriPC
Datorkort
Trådbundna nät
Trådlösa nät
Operatörsverktyg
Säkerhetsutrustning
Identifiering
Processventiler
Pneumatik
Elutrustning
Robotar och hantering
Monteringsutrustning
Program scada, HMI
Produktionsplanering
Underhallssystem
Affärssystem och CSM
CAD för produktion
Automationstjänster
Specialitet
040-94 85 30
www.magu.se
Elkonstruktion, programmering, byggnation av PLC, HMI, scada och skåp.
019-58 77 00
www.malmbergs.com
Import och distribution av elmateriel och elmotorer.
Malthe Winje Automation marknadsför automations- och installationsprodukter på den svenska marknaden. Vår roll är att ge dig vårt kunnande inom produktområdet och en god support på alla våra produkter
0660-29 29 00
www.malux.se
Explosionsskyddad elmateriel.
08-551 142 01
www.mapaz.com
Affärssystem för tillverkning med fokus på material- och produktionsstyrning.
08-505 169 00
www.mathworks.se
Program för tekniska beräkningar.
0271-75 76 00
www.maximatecc.com
HMI-lösningar och tjänster för industriella fordon och utrustningar.
08-590 811 10
www.membraneswitch.se
Kundspecifika mebrantangentbord, instrumentpaneler och displayer.
0554-403 85
www.merito.se
Palettbanesystem, servoaxlar, gripdon och transportbanor.
0322-22 20 27
www.metix.se
Dataloggar, testbänkar och givare.
08-626 48 40
www.metric.se
Maskinseende, givare, ridåer, industri-PC, industriell datakommunikation och WLAN.
0411-55 89 80
www.mhmodules.com
Utrustning för materialhantering inom industriell produktion.
08-470 25 00
www.micatrone.se
Mätning, reglering och övervakning av låga lufttryck och luftflöden.
08-599 900 00
www.microsoft.se/dynamics
Totalåtaganden inom automation och process.
0703-99 27 55
www.migalon.se
System för underhåll, förråd, inköp och stopptidsuppföljning.
0155-777 00
www.miltronic.se
Kablar och kabelnära produkter.
Mitsubishi Electric ar en av varldens storsta automationsleverantorer. I Sverige marknadsfor vi vart totala automationserbjudande. Vi ger dig kunnande och teknisk support.
040-680 80 60
www.produktinspektion.se
Defektering och avskiljning av främmande föremål i produktionen.
031-65 37 00
www.modernelteknik.se
Automationskomponenter levererade från stort lager i Göteborg.
08-685 15 00
www.multicomsecurity.se
Överföring av kritisk information, övervakande larm och mobila datatjänster.