Sveriges automationsföretag

Företag
Styrsystem och regulatorer
Motordrifter och elmotorer
IndustriPC
Datorkort
Trådbundna nät
Trådlösa nät
Operatörsverktyg
Säkerhetsutrustning
Identifiering
Processventiler
Pneumatik
Elutrustning
Robotar och hantering
Monteringsutrustning
Program scada, HMI
Produktionsplanering
Underhallssystem
Affärssystem och CSM
CAD för produktion
Automationstjänster
Specialitet
0708-40 67 69
www.identsys.se
RFID-baserade lösningar och försäljning av RFID-relaterade produkter.
031-750 23 00
www.ifm.com/se
Givare, kommunikation, kablage samt styrningar för industriell automatisering.
046-18 28 00
www.ilme.se
Mångpoliga kontaktdon för kraftel, signaler, kommunikation och pneumatik.
08-659 43 00
www.induo.se
Datakommunikation och larm i industriella system.
026-53 21 30
www.industriautomation.se
Projektering, konstruktion, programmering och utredningar.
060-57 55 00
www.iag.se
Pneumatiksystem.
08-514 844 00
www.inkom.se
Varningsljus och -ljud i kombination med leanproduktion.
0221-122 00
www.inlsystem.se
Produkter för industriell datakommunikation.
08-531 860 45
www.inomec.se
Kabelvagnar för mobil strömmatning.
040-41 92 00
www.interlogic.se
Värmereglering, motorstyrningar och servosystem.
054-52 10 45
Produkter och tjänster för mätning, kalibrering och produktionstillgänglighet.
040-14 07 10
www.itautomation.se
Styrsystemen ABB 800 XA och Sattline samt beslutstödssystemet Qlikview.
0303-79 81 30
www.items.se