Sveriges automationsföretag

Företag
Styrsystem och regulatorer
Motordrifter och elmotorer
IndustriPC
Datorkort
Trådbundna nät
Trådlösa nät
Operatörsverktyg
Säkerhetsutrustning
Identifiering
Processventiler
Pneumatik
Elutrustning
Robotar och hantering
Monteringsutrustning
Program scada, HMI
Produktionsplanering
Underhallssystem
Affärssystem och CSM
CAD för produktion
Automationstjänster
Specialitet
0510-54 71 70
www.handheld.se
Stryktåliga handdatorer och PC-plattor för tuffa miljöer.
018-66 07 00
www.hectronic.se
Inbyggnadsdatorer för industriella tillämpningar.
0708-82 92 00
www.hedtec.se
Halogenfria kablar och specialkablar.
08-771 02 20
www.hemomatik.se
Givare som bygger på ultraljud, laser, induktiv och kapacitiv teknik.
035-17 29 00
www.anybus.com
Industriell datakommunikation.
08-775 55 00
www.honeywell.se
Säkerhetssystem för brand, inbrott och passage, processtyrning och HVAC.
0707-91 91 30
www.horner-apg.com
Operatörsterminal, PLC och IO i samma enhet.
08-711 66 10
www.huddinge-elteknik.se
Automation för VA-anläggningar.
08-795 52 60
www.hydmos.se
Hydraulik, provtryckning och gasfyllning.