Sveriges automationsföretag

Företag
Styrsystem och regulatorer
Motordrifter och elmotorer
IndustriPC
Datorkort
Trådbundna nät
Trådlösa nät
Operatörsverktyg
Säkerhetsutrustning
Identifiering
Processventiler
Pneumatik
Elutrustning
Robotar och hantering
Monteringsutrustning
Program scada, HMI
Produktionsplanering
Underhallssystem
Affärssystem och CSM
CAD för produktion
Automationstjänster
Specialitet
046-25 02 00
www.gefran.se
Lägesgivare, temperaturstyrningar och frekvensomriktare.
031-99 65 00
www.gemu.se
Ventiler för processindustri, vattenrening och annan industri.
08-646 25 55
www.gunnarbeckman.se
Strömförsörjning.
0734-34 54 24
www.tribologen.se
Underhållsprogram för smörjintensiva industrier plus utbildning.
031-69 37 00
www.fagerberg.se
Styrning, reglering och mätning av flöden i processindustrin.
08-632 30 00
www.gycom.se
Industriautomation och transmissioner med drivsystem.