Sveriges automationsföretag

Företag
Styrsystem och regulatorer
Motordrifter och elmotorer
IndustriPC
Datorkort
Trådbundna nät
Trådlösa nät
Operatörsverktyg
Säkerhetsutrustning
Identifiering
Processventiler
Pneumatik
Elutrustning
Robotar och hantering
Monteringsutrustning
Program scada, HMI
Produktionsplanering
Underhallssystem
Affärssystem och CSM
CAD för produktion
Automationstjänster
Specialitet
0300-745 40
www.egain.se
Styrning av värmen i flerbostadshus utifrån husets energibas och vädret.
0910-71 06 08
www.ecc.se
Cad för el, automation, processer, instrument, kablar, pneumatik och hydraulik.
Industri- och miljöteknik samt automatisation för fastigheter och infrastruktur.
08-447 31 00
www.electrona.se
RFID, säkerhet och laserskannrar.
08-774 88 00
www.erab.com
031-720 73 00
www.elektroautomatik.se
Effektivisera och kvalitetssäkra produktion och logistik.
0708-63 04 11
www.elektronixhitech.se
Inbyggda PC, paneldatorer och kundanpassade lösningar.
031-743 47 40
www.elettric80.com
Automation av materialhantering inom konsumentvaruindustri, palettering.
021-470 33 00
www.elfoautomation.se
Servomotorer och drifter.
0240-760 20
www.elgab.se
Egen tillverkning av RFID-utrustning.
011-17 03 00
www.elmacron.se
Mätutrustning för pH, redox och konduktivitet.
08-745 35 80
www.elobau.se
Maskinsäkerhet samt beröringsfria sensorer för nivå, läge, lutning, vinkel.
08-97 00 70
www.elproman.se
Kablar och kontaktdon med tillbehör.
040-41 28 50
www.eltechautomation.se
Helhetslösningar inom automation.
054-17 27 00
www.emersonprocess.se
Automationslösningar för energi- och processanläggningar.
08-555 116 00
www.se.endress.com
Processinstrumentering.
036-35 12 40
www.se.engelglobal.com
Portalrobotar för formsprutningsmaskiner i plastindustrin.
0304-66 70 60
www.enp.se
Bandtransportörer för livsmedelsproduktion.
018-12 39 50
www.enreduce.se
Styrning av värmen i fastigheter med hjälp av egen programvara.
040-31 15 50
www.erichsarmatur.se
Elektriska ställdon för ventiler, motorstyrning, reglering och fältbussar.
031-780 56 00
www.euromekanik.se
Instrument, styrning och reglering, framförallt för energigas och petrokemi.
040-38 45 00
www.eurotherm.se
Värmebehandling och energieffektivisering.
0143-750 00
www.ewab.se
Palettbanor inkl. el- och styrsystem samt kringutrustning.