Sveriges automationsföretag

Företag
Styrsystem och regulatorer
Motordrifter och elmotorer
IndustriPC
Datorkort
Trådbundna nät
Trådlösa nät
Operatörsverktyg
Säkerhetsutrustning
Identifiering
Processventiler
Pneumatik
Elutrustning
Robotar och hantering
Monteringsutrustning
Program scada, HMI
Produktionsplanering
Underhallssystem
Affärssystem och CSM
CAD för produktion
Automationstjänster
Specialitet
Östrand & Hansen tillverkar plåtpressningsverktyg samt alla tänkbara specialmaskiner, alltifrån enkla utrustningar till hela produktionslinjer. Vår nisch är monterings- eller produktionsmaskiner med flera operationssteg inne i maskinen, ofta med mycket korta cykeltider, mycket teknikinnehåll, automatiska omställningar mellan olika varianter via recept samt kontroller, tester och verifieringar av olika slag. Vi utför även efterföljande service och förebyggande underhåll på de maskiner vi byggt.