Sveriges automationsföretag

Företag
Styrsystem och regulatorer
Motordrifter och elmotorer
IndustriPC
Datorkort
Trådbundna nät
Trådlösa nät
Operatörsverktyg
Säkerhetsutrustning
Identifiering
Processventiler
Pneumatik
Elutrustning
Robotar och hantering
Monteringsutrustning
Program scada, HMI
Produktionsplanering
Underhallssystem
Affärssystem och CSM
CAD för produktion
Automationstjänster
Specialitet
0455-68 74 00
www.bartec.se
Säkerhetsklassade komponenter och skyddssystem för människor och miljö.
Signalomvandling och fältinstrument.
Byggnadsautomation, energibesparing och fastighetsautomation.
040-680 81 60
www.beckhoff.se
PC-baserad automation.
040-699 88 60
www.beldensolutions.se
Kablage och Ethernet-hårdvara.
040-699 88 60
www.beldensolutions.com
Kablage och Ethernet- hårdvara.
08-534 702 80
www.bellows.se
Byggelement för automatisk montering.
http://berga-maskin.com
Automation för bilindustrin, motståndssvetsning, fixturer och hantering.
0499-271 00
www.bevi.com
Kompletta drivsystem.
Rörelsestyrning, lyft, pressautomation, maskinskydd, produktionsstyrning.
08-664 03 00
www.binder-connector.se
Cirkulära kontaktdon i M5, M8, M12, M16 och M23.
Sensorer, klämlister och säkerhetsmattor.
Specialmaskiner för rör och profiler.
08-727 92 00
www.boschrexroth.se
0303-33 45 60
www.bselcontrol.se
Konstruktion och produktion av apparatskåp.
040-664 51 00
www.burkert.se
Flöden i vätskor och gaser.
031-86 97 00
www.cactusuniview.se
Driftsystem för VA och fjärrvärme samt tågledningssystem för järnväg.
042-20 88 00
www.cadmac.se
Elcad.
040-600 58 00
www.camozzi.se
Komplett pneumatikprogram för industriautomation.
031-313 14 75
www.capeegroup.se
Lösningar för att samla in data i realtid, business intelligence för produktion.
054-85 11 30
www.gavazzi.se
08-733 00 20
www.catab.se
Mät- och styrteknik samt kommunikation.
0766-43 02 05
www.cenika.se
0370-69 10 10
www.censit.se
Sensorer för automation samt komponenter för personsäkerhet.
042-16 99 00
www.emotron.se
Elektriska drivsystem med frekvensomriktare, mjukstartare och elmotorer.
042-38 61 00
www.chscontrols.se
Säkringar, bromsmotstånd och elutrustning enl. nordamerikansk standard.
021-448 08 40
www.ccsgroup.com
Cadsystem för el, hydraulik, pneumatik och kablage.
0171-41 10 30
www.clcsystems.se
Utrustning för slutprovning av elektriska produkter.
0370-173 60
www.cncfactory.se
Modernisering av CNC-maskiner, automation med robotar.
021-14 55 88
www.cognex.com
Visionsystem och kodläsning inom industri och logistik.
031-744 17 50
www.condesign.se
Robotautomation, materiallogistik, vision, CNC-maskiner, formsprutor och elkraft.
08-626 95 80
www.coness.se
Trådlös kommunikation för industriella tillämpningar.
040-630 71 00
www.connectblue.com
Trådlös överföring av seriekommunikation för industriella tillämpningar.
031-340 00 00
www.consat.se
Utveckling av produkter, produktion och mjukvara.
0550-155 25
www.contrec.se
Konstruktion av styr- och mätsystem till industrin.