Sveriges automationsföretag

Företag
Styrsystem och regulatorer
Motordrifter och elmotorer
IndustriPC
Datorkort
Trådbundna nät
Trådlösa nät
Operatörsverktyg
Säkerhetsutrustning
Identifiering
Processventiler
Pneumatik
Elutrustning
Robotar och hantering
Monteringsutrustning
Program scada, HMI
Produktionsplanering
Underhallssystem
Affärssystem och CSM
CAD för produktion
Automationstjänster
Specialitet
www.acobiaflux.se
Systemintegration av tekniska system.
Montagesystem, robotar, vision, mes-mjukvara samt support och service.
www.ahlsell.se
Tekniskt handelsbolag för installationsprodukter, verktyg och maskiner.
www.airtec.se
Teknisk försäljning med snabba leveranser.
www.alnab.se
Ventiler och manöverdon pannövervakning samt gasanalys.
054-57 92 00
www.askalon.se
Ventiler för reglering, avstängning och säkerhet samt maskinövervakning.
Lösningar för industrin, från monteringslinje, robot och vision till specialmaskiner.
08-555 247 00
www.axel-larsson.se
Ventiler, mätning av tryck, nivå och flöde.
08-727 92 00
www.boschrexroth.se
040-664 51 00
www.burkert.se
Flöden i vätskor och gaser.
031-86 97 00
www.cactusuniview.se
Driftsystem för VA och fjärrvärme samt tågledningssystem för järnväg.
040-600 58 00
www.camozzi.se
Komplett pneumatikprogram för industriautomation.
0303-79 81 50
www.corona-control.se
Reglerventiler med tillhörande system.
08-627 26 00
www.dahl.se
013-25 85 00
www.dansfoss.se
Dansfoss egna produkter för kyla, värma, VA och industri.
Industri- och miljöteknik samt automatisation för fastigheter och infrastruktur.
031-720 73 00
www.elektroautomatik.se
Effektivisera och kvalitetssäkra produktion och logistik.
040-31 15 50
www.erichsarmatur.se
Elektriska ställdon för ventiler, motorstyrning, reglering och fältbussar.
031-780 56 00
www.euromekanik.se
Instrument, styrning och reglering, framförallt för energigas och petrokemi.
020-38 38 40
www.festo.se
Automationslösningar.
031-99 65 00
www.gemu.se
Ventiler för processindustri, vattenrening och annan industri.
031-69 37 00
www.fagerberg.se
Styrning, reglering och mätning av flöden i processindustrin.
08-775 55 00
www.honeywell.se
Säkerhetssystem för brand, inbrott och passage, processtyrning och HVAC.
08-711 66 10
www.huddinge-elteknik.se
Automation för VA-anläggningar.
08-795 52 60
www.hydmos.se
Hydraulik, provtryckning och gasfyllning.
060-57 55 00
www.iag.se
Pneumatiksystem.
0303-79 81 30
www.items.se
046-20 01 90
www.jpa.se
Elkonstruktion, apparatskåp, programmering av PLC, HMI och scada.
08-656 14 60
www.kla.se
010-130 10 00
www.kompauto.se
Mätinstrument för flöde, tryck, nivå och temperatur, ventiler samt tryckluft.
031-68 84 70
www.low2high.se
Vakuumteknik
0660-29 29 00
www.malux.se
Explosionsskyddad elmateriel.
08-470 25 00
www.micatrone.se
Mätning, reglering och övervakning av låga lufttryck och luftflöden.
013-31 61 00
www.naf.se
Reglerventiler för processindustrin.
040-59 51 00
www.norgren.se