Sveriges automationsföretag

Företag
Styrsystem och regulatorer
Motordrifter och elmotorer
IndustriPC
Datorkort
Trådbundna nät
Trådlösa nät
Operatörsverktyg
Säkerhetsutrustning
Identifiering
Processventiler
Pneumatik
Elutrustning
Robotar och hantering
Monteringsutrustning
Program scada, HMI
Produktionsplanering
Underhallssystem
Affärssystem och CSM
CAD för produktion
Automationstjänster
Specialitet
www.acobiaflux.se
Systemintegration av tekniska system.
08-4452800
www.actesolutions.se
Inbyggnadselektronik och industriell kommunikation.
Larm och säkerhet, Mobildata,<br /> Säker kommunikation, IOT.
Montagesystem, robotar, vision, mes-mjukvara samt support och service.
www.ahlsell.se
Tekniskt handelsbolag för installationsprodukter, verktyg och maskiner.
Projektering av automation och industriell IT.
www.akerstroms.se
Robust radiostyrning för industriella miljöer och mobila tillämpningar.
08-556 466 00
www.amtele.se
Givare, sensorer och genomföringar.
031-55 94 00
Trådlösa lösningar för lean, korta stopptider och ökad säkerhet.
054-57 92 00
www.askalon.se
Ventiler för reglering, avstängning och säkerhet samt maskinövervakning.
Processautomation.
Lösningar för industrin, från monteringslinje, robot och vision till specialmaskiner.
0455-68 74 00
www.bartec.se
Säkerhetsklassade komponenter och skyddssystem för människor och miljö.
040-680 81 60
www.beckhoff.se
PC-baserad automation.
040-699 88 60
www.beldensolutions.se
Kablage och Ethernet-hårdvara.
040-699 88 60
www.beldensolutions.com
Kablage och Ethernet- hårdvara.
040-664 51 00
www.burkert.se
Flöden i vätskor och gaser.
031-86 97 00
www.cactusuniview.se
Driftsystem för VA och fjärrvärme samt tågledningssystem för järnväg.
054-85 11 30
www.gavazzi.se
08-733 00 20
www.catab.se
Mät- och styrteknik samt kommunikation.
031-744 17 50
www.condesign.se
Robotautomation, materiallogistik, vision, CNC-maskiner, formsprutor och elkraft.
08-626 95 80
www.coness.se
Trådlös kommunikation för industriella tillämpningar.
040-630 71 00
www.connectblue.com
Trådlös överföring av seriekommunikation för industriella tillämpningar.
031-340 00 00
www.consat.se
Utveckling av produkter, produktion och mjukvara.
0500-91 71 55
www.coor.com
Kundanpassade produktionsutrustningar som AGV, monteringslinjer, sluttest.
08-564 355 50
www.donet.se
Datanät, testinstrument, fiberoptik och kameraövervakning.
Industri- och miljöteknik samt automatisation för fastigheter och infrastruktur.
0708-63 04 11
www.elektronixhitech.se
Inbyggda PC, paneldatorer och kundanpassade lösningar.
054-17 27 00
www.emersonprocess.se
Automationslösningar för energi- och processanläggningar.
08-555 116 00
www.se.endress.com
Processinstrumentering.
031-780 56 00
www.euromekanik.se
Instrument, styrning och reglering, framförallt för energigas och petrokemi.
08-544 751 04
www.flowmatic.se
Systembyggnad med olika datanät och PLC:er, M2M samt trådlösa system.
08-771 02 20
www.hemomatik.se
Givare som bygger på ultraljud, laser, induktiv och kapacitiv teknik.
035-17 29 00
www.anybus.com
Industriell datakommunikation.
08-775 55 00
www.honeywell.se
Säkerhetssystem för brand, inbrott och passage, processtyrning och HVAC.