L
– Vi är övertygande om att olika branscher kan lära av varandra.

Svensk industri har alltid varit bra på att ta till sig ny teknik och nu verkar det vara dags för mästarprovet. För frågan är om det någonsin kommit så många nya tekniska lösningar samtidigt som påverkar industrin. Vi kan ta några uppenbara exempel på teknik som kommer att förändra industrins arbete inom en snar framtid: sakernas internet som i industrin ofta kallas iiot eller Industri 4.0, 3d-skrivare, förstärkt verklighet även känt som AR gamification, datormolnet, maskininlärning, cybersäkerhet, …. Ja, listan är lång.
Gemensamt för nästan all denna nya teknik är att den inte utvecklats för industrins skull, utan kommer från konsumentelektroniken. Likväl lär den i högsta grad påverka industrin. Det betyder alltså att ny teknik väller in i industrin, men samtidigt måste hitta en form som passar industrins behov. Att vara bra på att ta till sig ny teknik innebär dock inte att man bör införa allt genast. Tvärtom, det behövs en strategi som talar om vad man ska välja (och välja bort), hur man ska prioritera och hur man utnyttjar tekniken så den medför en verklig förbättring av verksamheten.
Att ha detaljkunskaper om alla former av ny teknik och dess användning är knappast möjligt. Mer realistiskt är att skaffa översiktlig kunskap om vilka alternativ som finns och hur de bäst anpassas till industrins arbetssätt. Men minst lika viktigt är också att inspireras av hur andra gjort – även om man inte nödvändigtvis behöver göra exakt likadant.
Här har vi på tidningen Automation en viktig uppgift att fylla. Vi är en teknikdriven tidning som täcker många branscher. Vi är övertygade om att olika branscher kan lära av varandra och inspireras av hur andra gjort. Även om vi skriver om ett raffinaderi, ett vattenverk eller en bilfabrik, kan det finnas mycket att hämta för helt andra industriföretag. Något som passar bra när tekniken inte är bunden till någon specifik industrigren utan kommer utifrån.
Det var faktiskt ingen slumpmässig lista med kommande teknik jag beskrev i början av texten. Det är en del av den teknik som vi skrivit om under det senaste året. Vi ser det som vår uppgift just att ge en överblick över vad som händer i industrin, både vad som kommer i framtiden och vad som redan börjat tillämpas hos de första företagen.Det är en viktig uppgift, men också ett spännande arbete. Teknik är kul och skapar nya möjligheter, särskilt när det händer så mycket, och vi hoppas kunna förmedla den känslan. Därför är vi glada att notera att läsarsiffrorna för Automation ökar. Vilket knappast är förvånande när intresset för hela automationsområdet är större än någonsin.

Tylko podstawowe informacje o Automation Magazine

Aktuellt nummer