L

Honeywells BW Clip4 är en bärbar gasdetektor för fyra gaser: svavelväte, kolmonoxid, syre och brännbara gaser (LEL). Detektorns kontinuerliga drifttid är två år och kan alltid vara påslagen.
Ariso EMATylko podstawowe informacje o Automation Magazine

Aktuellt nummer