L

Så ska Nyinvesteringsstrategin sjösättas

– Målsättningen är att Sverige ska vara världsledande inom innovativ och hållbar industriell produktion av varor och tjänster, säger Christina Nordin, avdelningschef vid Näringsdepartement..
Foto: Dagmar Zitkova

I slutet av förra året beslutade regeringen att anslå 11,5 miljoner kronor för att olika investeringsfrämjande insatser ska kunna genomföras. Detta som en del i genomförandet av regeringens så kallade Nyinvesteringsstrategi - satsningen Smart industri.
Uppdraget att hålla i de olika åtgärderna fick Business Sweden. Datum för slutredovisningen av uppdraget är satt till den 31 mars år 2020.
Christina Nordin, avdelningschef vid Näringsdepartement, var inbjuden att under ITFs årliga konferens, Automationsdagarna, presentera regeringens tankar kring Nyinvesteringsstrategi.

– Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd har hamnat i förnyat fokus. Industrin står för en femtedel av både bnp och sysselsättningen, exporten motsvarar 45 procent av värdet av Sveriges bnp och industrin står för 77 procent av det samlade exportvärdet. Industrins teknikutveckling och innovationer erbjuder lösningar på många samhällsutmaningar, konstaterade Christina Nordin.


Men Sverige är långtifrån det enda landet som rustar upp sin industri.
– Även andra länder tar fram strategier och gör satsningar på industriell utveckling. I flera av de länder som traditionellt ansågs vara låglöneländer har fokus svängt. Man kan se att de på ett tydligare sätt profilerar sig som tillväxt-ekonomier och växlar från att tidigare mest ha satsat på lönebilden till att nu börja konkurrera med högt kunskapsinnehåll.
Industrin av idag inkluderar både den traditionella produktionen men även exempelvis utvinningsindustrin och hela den industrinära tjänstesektorn. Så om nyindustrialiseringen ska lyckas, måste åtgärderna utformas så att man tar hänsyn till den strukturomvandling som har skett.
– Man måste fånga tjänstefieringen och resan upp i de globala värdekedjorna. Industrin i hela Sverige ska öka sin konkurrenskraft och sitt deltagande i främst de högkvalificerade delarna av de globala värdekedjorna. Och inom ramen för så kallat Testbädd Sverige ska vi blir internationellt attraktiva för alla sorters satsningar på innovationer.

Dagmar Zitkova Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Publicerad czwartek, 16, luty 2017 14:52

Tylko podstawowe informacje o Automation Magazine

Sök i nyheter