L
Marco Hernandez Velasco, doktorand i e-nergi och miljöteknik vid Högskolan Dalarna.

Högskolan i Dalarna har samarbetat med andra forskare i ett EU-projekt. Ett flyttbart, energieffektivt och helautomatiskt växthus för trädplantor, Zephyr, blev resultatet av ett treårigt forskningsprojekt inom EUs 7:e ramprogram för utveckling av ny energisnål och miljövänlig teknik. Projektet har bedrivits i samarbete mellan 14 institutioner i 10 europeiska länder, bland dem Högskolan i Dalarna.
– Med hjälp av teknik kan plantor drivas upp effektivt var som helst i världen, konstaterar Marco Hernandez Velasco, doktorand i energi och miljöteknik vid Högskolan Dalarna.

Han har, tillsammans med Anders Mattsson, lektor vid högskolan, arbetat med Zephyr under hela treårsperioden. Nu hoppas forskarna att växthuset blir en kommersiell produkt, tillgänglig på marknaden inom fem år.
Robotkamera
Med hjälp av en kameraförsedd robotarm och Internet övervakas trädplantornas tillväxt. Sensorer inne i växthuset skickar ut en stor mängd data under hela uppdrivningsprocessen. På detta sätt kan man både övervaka och styra den.
– Enkelt förklarat är Zephyr en hjulförsedd container där plantorna placeras på hyllor som roterar som i en karusell. Under taket hänger lampor och i botten finns en behållare med vatten. När hyllkarusellen roterar, får plantorna ljus och vatten i rätt mängd. Rörelsen gör att också luften cirkulerar.
– Skogsplantor ska inte få ljus hela tiden, säger Marco Hernandez Velasco. I skogenfinns högre träd runt om som rör sig i vinden, ibland får den lilla plantan ljus, ibland inte. Plantans klyvöppningar öppnar sig i ljuset och sluter sig när ljuset försvinner, nästan som under ett träningspass. Även tillgång på vatten reglerar fotosyntesen därför kontrolleras plantans vattenstatus. Med hjälp av denna avancerade styrning ”tränas” plantan för de förhållanden som den möter när den har planteras ut i fält, säger Marco Hernandez Velasco.
Traditionella växthus är energikrävande och tar mycket plats i anspråk. I Sverige börjar odling av trädplantor i mars, det är fortfarande kallt och mörkt då. Det krävs värme och ljus för att plantorna ska växa. Varje år drivs ca 400 miljoner plantor upp bara i Sverige och 1 700 miljoner i Europa.
Nästa steg för Marco Hernandez Velasco och Anders Mattsson är att söka projektmedel för att förfina drivningsprocessen vidare.
– Vi vill framställa de bästa plantorna beroende på vad träden ska användas till, säger Marco. Om virket ska användas som byggnadsmaterial eller till pappersindustrin krävs olika kvaliteter. Vi vill forska på om vi under odlingsprocessen kan ge plantan rätt förutsättningar att bli bästa råvaran. Det krävs mer kunskap om energi, skog och byggnadsteknik.

Tylko podstawowe informacje o Automation Magazine

Aktuellt nummer